OHNE groeit. En dat doen we samen met jou!

8 jaar en 6 winkels. We durfden het amper dromen. Maar met OHNE schreven we samen met jou mee aan de toekomst van zero waste. En dat succes zetten we nu verder. 

Dat we groeien is een feit. Hoe we groeien een keuze. En wij kiezen er resoluut voor om te groeien samen met jou. Word OHNE-coöperant en draag bij aan échte verandering.

Word nu OHNE coöperant →

Word coöperant en ontdek de voordelen

Coöperant worden, dat is écht meedoen. Dat is financieel bijdragen door aandelen te kopen. Al vanaf 150 euro word je deel van de OHNE-familie. En draag je nóg meer bij aan echte verandering.

JE KRIJGT 2% KORTING OP JE AANKOPEN
Voor altijd. Een lidkaart voor het leven dus. Omdat we heel graag teruggeven wat we kunnen oogsten aan iedereen die ons laat groeien.
JE INVESTEERT IN EEN DUURZAME TOEKOMST
Verpakkingsvrij. Transparante én eerlijke prijzen voor boeren en producenten. Kortom: kwaliteitsproducten die beter zijn voor dier, planeet en je gezondheid (ja, zelfs onze chocolade). Elke euro die je investeert, zet heel wat in beweging.

JE zit op de eerste rij
Meer winkels, aangenamer winkelen en een zo compleet mogelijk supermarktaanbod. Allemaal met en dankzij jouw steun! Dat we groeien en professionaliseren is een feit. Dank je dat we dat samen met jou mogen doen.

Word nu OHNE coöperant →

Klant-coöperant worden voor 150€

Héél wat voordelen, voor jou en de planeet. Word nu klant-coöperant en maak deel uit van de OHNE-community. Dat kan heel eenvoudig: je vult je gegevens in en kiest zelf hoeveel aandelen je koopt. Die reken je online af, waarop wij je je aandelencertificaat toesturen per e-mail.

Vanaf 03/04/2024 kan je nog maar maximaal 1 aandeel aankopen per persoon. We willen écht zo veel mogelijk mensen de kans geven om in te stappen in ons verhaal en kiezen heel bewust niet voor ‘first come, first serve’ in onze klant-coöperatieve. Impact maken doen we graag samen met zo veel mogelijk OHNEgelooflijke mensen. 

Koop je aandeel !

OHNE-supermarkt = de nieuwe standaard

Toen OHNE in 2015 mee aan het roer stond van verpakkingsvrij winkelen in Vlaanderen, vulden de meeste mensen nog vlot eindeloos veel plastic zakjes in de supermarkt. ‘Zelf je potjes vullen’ was een rariteit. Minder dan 10 jaar later hergebruiken we overal onze zakjes en ontdekken meer en meer mensen het plezier en gemak van low waste shopping.

Jij en wij weten al dat duurzaam winkelen bij OHNE dé supermarkt van de toekomst is, zullen we het samen verder rondbazuinen in de rest van de wereld?

Als klant-coöperant leg jij mee het fundament onder een nog groter draagvlak voor onze winkels en missie, zodat OHNE voor nog veel meer mensen de logische keuze wordt.

De campagne is een groot succes! In de eerste twee weken na de lancering zijn er 181 toegetreden tot OHNE Coop als aandeelhouder, waarmee we 61% van het vooropgestelde budget ophaalden.

Deze kapitaaloproep heeft een looptijd van 12 maanden en eindigt op 20 juni 2024. Het maximumbedrag van deze kapitaaloproep is 250.000 euro en iedere aandeelhouder kan maximum 1 aandeel ter waarde van 150 euro per stuk verwerven. Het maximum aantal aandelen werd bijgesteld omdat we met deze campagne zo veel mogelijk klanten de kans willen geven om in te stappen in ons verhaal.

De investeerder loopt het risico om het geïnvesteerde bedrag, geheel of gedeeltelijk te verliezen, indien de coöperatie er niet in slaagt winst te maken.

OHNE Coop heeft als dubbel erkende coöperatie, zowel de erkenning door de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) en de erkenning als sociale onderneming. OHNE Coop leeft de 7 grondbeginsels van de International Co-operative Alliance (ICA) na. Meer informatie vind je in onze FAQ of in onze statuten.

Koop nu je aandelen

Word OHNE coöperant en stuw mee de verandering!

Door het indienen van dit formulier geef je OHNE Coop expliciet de toestemming om alle toekomstige communicatie m.b.t. het aandeelhouderschap via het opgegeven e-mailadres te laten verlopen.

Waarschuwing: De investeerder loopt het risico om het geïnvesteerde bedrag, geheel of gedeeltelijk te verliezen, indien de coöperatie er niet in slaagt winst te maken. 
Voor de betaling zal je doorgestuurd worden naar Mollie.

Bedankt!

U wordt binnen enkele momenten doorverwezen naar onze betaalservice Mollie…
Oops! Something went wrong while submitting the form.

FAQ

Hoe koop ik aandelen?

Ga naar https://www.ohne.be/coop  en schrijf je in voor het gewenste aantal aandelen via het formulier “Koop nu je aandelen”. We vragen je een aantal gegevens zodat we je na de aankoop je aandelencertificaat kunnen toesturen. We werken met de externe partij Mollie, die betalingen rechtstreeks op onze rekening mogelijk maakt.
Liever niet via een online aankoop? Stuur een mailtje naar coop@ohne.be.

HoeVEEL AANDELEN MAG IK KOPEN?

Het aantal aandelen van OHNE  is beperkt tot 1 per persoon sinds 03/04/2024; een totaalbedrag van 150 euro. Omdat er voordelen verbonden zijn aan het kopen van aandelen, willen zo veel mogelijk klanten de kans geven toe te treden tot OHNE Coop. Want we gaan bewust voor een brede basis van enthousiaste OHNEgeloofijke mensen zoals jij. Om samen ons verhaal verder te bouwen.
Voor intekenaars vanaf 03/04/2024 wordt het tax shelter voordeel niet langer aangeboden.
Alle klanten of mensen die klant willen worden van OHNE kunnen aandelen kopen. OHNE Coop heeft de intentie om tussen nu en 1 juni 2024 150.000 tot maximaal 250.000 euro op te halen via deze uitgifte van aandelen.

WAAR ZAL OHNE HET OPGEHAALDE KAPITAAL VOOR INZETTEN?

In de eerste plaats willen we de bestaande winkels versterken. Concreet willen we voor al onze winkels het gezamenlijk aankoopbeleid, de communicatie, systemen en de dienstverlening versterken. Een heleboel taken moeten dan niet langer per winkel gebeuren, maar doen we gewoon in 1 keer. Daarnaast willen we winkelen voor jou (nog) eenvoudiger en aangenamer maken. Makkelijker potjes vullen, jou informeren en inspireren met de verhalen van onze producenten, sneller boodschappen doen voor wie wil, nieuwe vulsystemen voor de schoonmaakproducten en efficiëntere kassa’s: het zijn maar enkele van de vele pistes die we heel graag stapsgewijs willen uitrollen. Uiteraard willen we ook dat nog veel meer mensen weten hoe fijn winkelen bij OHNE is, een stuk van ons opgehaald budget zullen we dus ook investeren in duurzame marketing en reclame. Want we zijn ambitieus: we zien dat er nog veel potentieel is om de verkoop van verpakkingsvrije, lokale en biologische producten stevig te laten stijgen. Met sterke, lokaal goed verankerde winkels als eindresultaat.  Daarna verleggen we de focus op het uitbreiden van het aantal winkels.

HEB IK INSPRAAK IN DE COÖPERATIE?

Elke coöperant wordt jaarlijks uitgenodigd op de Algemene Vergadering (2e donderdag van juni). We volgen de ICA principes, dus je hebt één stem op de algemene vergadering ongeacht het aantal aandelen dat je bezit.

Kunnen minderjarigen of rechtspersonen coöperant worden?

JA, aandelen van OHNE zijn een mooi geschenk om aan kinderen te geven. De wettelijke verantwoordelijke vertegenwoordigt hen zo nodig op de Algemene Vergadering.Ook ondernemingen kunnen aandelen verwerven. Voor beiden geldt uiteraard de maatregel van de Tax Shelter niet. Voor minderjarigen kan er gewoon ingetekend worden via het online formulier. Heb je interesse als rechtspersoon? Mail naar coop@ohne.be voor verdere info.

Krijg ik een rendement op mijn investering?

OHNE is een Erkende Coöperatie en Erkend als Sociale Onderneming. Hierdoor zijn dividenden wettelijk begrensd. We streven de eerste jaren geen dividenden na en streven op middellange termijn dividenden in de orde van 2% tot 4%, uiteraard op voorwaarde dat de winst dit toelaat.

Hoe krijg ik mijn aandeelhouderscertificaat?

Na het aankopen van je aandelen online op onze website en de ontvangst van je betaling, sturen we je je coöperantencertificaat per e-mail als bewijs van je investering. We hebben 2 tot 3 weken nodig om de administratieve verwerking en de inschrijving in het aandelenregister te voltooien. Pas van dan af gaat je lidmaatschap in. Heb je je certificaat na 3 weken nog niet gekregen? Stuur een mailtje naar coop@ohne.be!

Wat is de Tax Shelter?

De Tax Shelter voor startende ondernemingen is een fiscale stimulans om kleine bedrijven te helpen bij het aantrekken van kapitaal. Als aan alle voorwaarden is voldaan kunnen burgers die in deze bedrijven investeren, profiteren van een belastingvermindering van 45% van hun geïnvesteerde bedrag. Wie intekent vanaf 1/04/2024, komt niet langer in aanmerking voor het Tax Shelter voordeel.

Kom ik in aanmerking voor de Tax Shelter?

Elke coöperant die onderworpen is aan de personenbelasting komt in aanmerking voor de Tax Shelter. Belangrijk om weten is dat je, om van de Tax Shelter te profiteren, je investering in de coöperatie gedurende 4 jaar moet behouden. Daarom kiezen we ervoor om een uitstap niet mogelijk te maken in de eerste 4 jaar na aankoop. Opgepast, de Tax Shelter veronderstelt dus dat je effectief belasting verschuldigd bent (je zal dan, afhankelijk van je situatie, al voorafbetaalde belasting terugkrijgen of minder belasting moeten nastorten) om van de aftrek te kunnen profiteren. Dat is vooral een aandachtspunt voor wie een vervangingsinkomen heeft (zoals ziekte- en werkloosheidsuitkering of pensioen) of wie geen of een beperkt belastbaar inkomen heeft (zoals scholieren en studenten). Nog vragen over de Tax shelter? Raadpleeg deze FAQ van de FOD financiën. Per 03/04/2024 wordt het Tax shelter voordeel niet langer aangeboden voor nieuwe intekenaars.

Welke Tax Shelter attesten ontvang ik?

Ieder jaar ontvang je van ons een officieel Tax Shelter attest (referentie 281.85). Dit attest sturen we je voor 31 maart van het daaropvolgende jaar. Met dit attest heb je recht op een korting van 45% tijdens het jaar van aankoop van de aandelen.  Tijdens het eerste jaar van de investering sturen we het attest type 1. Tijdens het 2e, 3e en 4e jaar van de investering sturen we een attest type 2. Zo behoud je het recht op de vermindering uit het eerste jaar. Verliet je de coöperatie tijdens het jaar vooraleer we het attest ervoor uit stuurden, dan krijg je een attest type 3.  Hoe je het kortingsbedrag invult in jouw belastingsaangifte, lees je in de brochure van de FOD Financiën over de belastingaangifte voor particulieren. 

Hoe kan ik uitstappen?

Als je de coöperatie verlaat en je wilt een terugbetaling, moet je hiervoor een officiële vraag indienen. Uitstappen doe je steeds aan de nominale waarde (of de netto boekwaarde indien deze lager zou liggen). Dat betekent dat je aandeel dus niet in waarde kan stijgen. Uitstappen kan niet de eerste 4 jaar na aankoop van je aandeel. Dit is in lijn met de Tax Shelter voorwaarden voor het genieten van de belastingvermindering. Weet ook:  er zijn geen in- of uitstapkosten van toepassing!

Zijn er risico’s verbonden aan mijn investering?

Een aandeel kopen is en blijft een risicobelegging, als coöperatie willen we daar bewust ook wel even op wijzen. Zoals iedere investering in aandelen hebben ook coöperatieve aandelen van OHNE een risicogehalte om een deel of het geheel van de investering te verliezen.